||    शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जः राजश्व आम्दानी (०७६/०७७)   || Shuklaphanta National Park: Global Tiger Day 2020 Celebrated   || शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज: पर्यटक संख्या (०७६/०७७)   ||

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज: पर्यटक संख्या (०७६/०७७)

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज: पर्यटक संख्या (०७६/०७७)

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज: पर्यटक संख्या (०७६/०७७)
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा १७७५ जना पर्यटकले भ्रमण गरेका छन । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४२९४ ले घटी हो । आ.व. ०७५/०७६ मा ६०६९ जना पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए । कोरोना महामारीको कारणले चैत, बैशाख र जेठ महिनामा देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेकोले पर्यटकीय गतिबिधिमा कमी आएको हो । बिस्तृत बिबरण तलको तालिकामा देखाइएको छ ।

महिना ईकाई नेपाली नागरिक सार्क नागरिक अन्य मुलुकका नागरिक सबैको जम्मा
महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा
श्रावण जना
भाद्र जना
आश्विन जना ७८ १७१ २४९ १० २६१
कार्तिक जना १०९ १६१ २७० ११ १० १५ २५ ३०६
मंसिर जना ८९ १०६ १९५ २१ ३० २० २८ २५३
पौष जना १२३ १४४ २६७ १० १७ ११ २९५
माघ जना ८१ १३९ २२० १५ २४१
फाल्गुन जना ९६ १८१ २७७ २९१
चैत्र जना ४५ ८० १२५ १२८
बैसाख जना
जेष्ठ जना
आषाढ जना
सबै महिनाको जम्मा जना ६२१ ९८२ १६०३ २१ ५१ ७२ ३९ ६१ १०० १७७५

 

Leave a Reply