||    शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जः राजश्व आम्दानी (०७६/०७७)   || Shuklaphanta National Park: Global Tiger Day 2020 Celebrated   || शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज: पर्यटक संख्या (०७६/०७७)   ||

July 2020
July 2020

Month

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा १ करोड ३४ हजार ७८५ रुपैयाँ र ६६ पैसा राजश्व रकम संकलन भएको छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १४ लाख ११ हजार ४३७ रुपैयाँ र ८२ पैसाले बढी हो । आ.व. ०७५/०७६ मा ८६ लाख २३ हजार ३४७ रुपैयाँ र ८४ पैसा राजश्व रकम संकलन...
Read More