logo

उद्देश्य

उद्देश्य:

संकटापन्न प्रजातिहरुको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिदै शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने तथा संरक्षण कार्यमा मध्यवर्ति क्षेत्रका जनताहरुको समेत सहभागिता गराउने ।