नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय
मझगाउँ, कंचनपुर

दृष्टिकोण

दृष्टिकोण:

Conservation of Ecosystem and Biodiversity in the Terai region of Sudurpaschim province of Nepal.